Історія коледжу

Техніко-економічному фаховому коледжу ДДТУ у 2022 році виповниться 60 років. За період свого існування він став сучасним закладом освіти Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення та предмет гордості – це випускники коледжу. За 60 років існування коледж підготував понад 20 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Історія коледжу
Коротка історична довідка закладу


Відокремлений структурний підрозділ «Техніко-економічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету» створено у 1962 році з назвою «Дніпродзержинський економічний технікум», відповідно розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 15 березня 1962 року за № 300-Р по виконанню постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 23 лютого 1962 року за № 204 для підготовки економічних кадрів по плануванню металургійної промисловості, товарознавству, матеріально-технічному постачанню і збуту та бухгалтерському обліку в промисловості.
Розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 13 червня 1969 року за № 549-р технікум був переданий в систему Міністерства побутового обслуговування населення Української РСР.
Постановою Ради Міністрів Української РСР від 07 серпня 1990 року за № 170 був організований Український державний союз об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення - "Укрсоюзсервіс", в систему якого було передано технікум. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 222 "Про управління майном підприємств, установ і організацій, заснованих на загальнодержавній власності, які входять до складу Укрсоюзсервісу" була здійснена передача технікуму до системи Міністерства освіти України станом на 01.01. 93 р.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1993 року № 750 "Про стабілізацію діяльності підприємств та організацій побутового обслуговування населення" було здійснено передачу технікуму до системи Укрсоюзсервісу станом на 1 липня 1993 року.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року за № 491 "Про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерством освіти" Дніпродзержинський технолого-економічний технікум переданий до системи Міносвіти України станом на 01 липня 1997 року.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526, Технолого-економічний технікум ліквідовано, та на його базі створено Технолого–економічний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету (ТЕТ ДДТУ).
Відповідно до статті 29 Закону України “Про вищу освіту” щодо автономії та самоврядування вищого навчального закладу та з метою підвищення якості підготовки фахівців, реалізації системи ступеневої освіти, забезпечення ефективного використання науково-педагогічного потенціалу та у відповідності з листом-погодження Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2007 року № 1/11-9099 ТЕТ ДДТУ перейменований на Дніпродзержинський економічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету з 1 липня 2008 року.
У 2016 році, згідно із законом про декомунізацію, місту Дніпродзержинськ повернено історичну назву — Кам'янське, а Дніпродзержинський економічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету перейменовано в Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету.
У 2020 році, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету перейменовано в Відокремлений структурний підрозділ «Техніко- економічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету».
Успіх в будь-якій справі приходить тільки в результаті здійснення ефективного керівництва. І в цьому відношенні закладу освіти пощастило.
Першим директором технікуму став Тарасов А.І., в 1975 році Губа З.М. Вони внесли свій вклад у становлення і розвиток навчального закладу, збільшили кількість лекційних аудиторій і лабораторій, побудували просторий будинок гуртожитку для студентів по вул. Матросова, 70. У 1986 році директором коледжу стає Сітько В.В.
Їх невтомною працею був створений педагогічний колектив, який успішно вирішив завдання становлення, зумів міцно завоювати позиції одного з кращих коледжів України.
З 1 грудня 2018 року коледж очолив Ітякін О.С.
Успіхи, досягнуті коледжем за 60 років - це результат непростого, зразкового виконання своїх педагогічних обов'язків кожним викладачем, і в більшій мірі - результат високого професіоналізму, добровільної віддачі всіх своїх сил, всієї своєї душі, всієї своєї любові до молоді.